unschooling a homeschooling

Aneta terapeuticky sprevádza deti a rodičov, ktorí často zápasia v školskom prostredí. Pre deti na spektre, ale aj pre bežné deti, ktoré potrebujú bezpečie a pokoj je inštitucionalizované prostredie často zabijak.

Zabijak záujmu, chuti, spolupráce, napredovania. Škola prináša do rodiny viac konfliktov a problémov, než pomoci a podpory. Pre rodičov, ktorí majú odvahu vykročiť mimo systém sme v spolupráci s Anetou pripravili konzultácie o unschoolingu, teda „odškolovaní“ a homeschoolingu, teda vzdelávaní v domácom prostredí.

Sme Kristína a Jan, rodičia úžasného syna. Naša rodina si prešla cestu od problémov v predškole, cez diagnostiku nadania a Aspergerovho syndrómu, po domáce vzdelávanie a nakoniec sme sa našli v úplnej slobode unschoolingu. Túto slobodu, ľahkosť, radosť a pohodu by sme radi dopriali aj iným rodičom. Najmä tým, ktorých deti sú označované ako problém. Naše deti nie sú problém, problém je nehostinné školské prostredie a neflexibilné systémy vzdelávania. Často je problém aj miešanie socializácie a vzdelávania, pretože na kamarátenie a spoločnú hru treba hlavne voľný a slobodný čas.

Unschooling umožňuje rodičov venovať sa práci, pretože nemusia škole a učiteľom dokladovať a dokazovať štandardizované školské úlohy. Jediný nárok, ktorý na rodičov unschooling kladie, je dôvera. Dôvera v dieťa a jeho/jej prirodzenú chuť učiť sa a napredovať, keď sa cíti v bezpečí. Sme tu, aby sme vám ukázali, že dôvera a trpezlivosť sa oplatia. Náš syn je aktuálne šiestak, zrejme nevyplní žiadny zo školský testov, no plynule rozpráva anglicky, využíva praktickú matematiku pri tvorbe hier, spolupracuje s kamarátkou na projektov a slobodne sa hrá, tvorí a napreduje svojim tempom.

Ak zvažujete iné formy vzdelávania, sme tu, aby sme vám povedali náš príbeh, skúsenosti, ale aj na to, aby sme vás usmernili a pomohli vybrať najlepšiu cestu pre vás a vaše dieťa. Ak sa rozhodnete vo vzdelávaní a socializácií vsadiť na dôveru vo vaše dieťa, nie inštitúciu, je tu komunita rodín, ktorá sa na vás už teší (čoskoro aj s priestorom na spoločnú hru a stretávanie).

Viac informácií a kontakty nájdete na našej stránke ideology.sk.

Kristína & Jan