Kategória: Uncategorized

  • unschooling a homeschooling

    unschooling a homeschooling

    Aneta terapeuticky sprevádza deti a rodičov, ktorí často zápasia v školskom prostredí. Pre deti na spektre, ale aj pre bežné deti, ktoré potrebujú bezpečie a pokoj je inštitucionalizované prostredie často zabijak.