Mgr. Aneta Rabadová

Železničiarska 13, Bratislava
aneta [a] primerie.sk
+421 915 040 197
instagram / facebook

Porozprávajme sa!

Som špeciálna pedagogička, aktuálne som frekventantkou akreditovaného päťročného psychoterapeutického výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a PhDr. et Mgr. Petra Štípka. Pod značkou ~prímerie sa snažím vytvárať bezpečný terapeutický priestor pre ľudí na spektre autizmu, ale aj mimo neho. Pracujem pod pravidelnou supervíziou psychológa a KBT terapeuta Mgr. Romana Pešeka.

Už skoro 14 rokov sa venujem poruchám autistického spektra a pracujem s deťmi na spektre autizmu a s ich rodinami, najprv ako dobrovoľníčka v škole pre deti s autizmom, neskôr ako učiteľka v škole pre žiakov s autizmom a následne ako špeciálna pedagogička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva. Absolvovala som viacero seminárov a školení pod vedením odborníkov z NAUTIS v ČR, absolvovala som základný aj nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie, výcvik v metóde Senzorická integrácia, základný kurz aj supervíziu v Bilaterálnej integrácii a úvod do metódy VideoTréning interakcií. Pod značkou ~prímerie sa snažím vytvárať bezpečný terapeutický priestor pre ľudí na spektre autizmu, ale aj mimo neho.

„Sprevádzam na ceste k prímeriu. K zloženiu zbraní, ktorými mierime sami na seba, ľudí a svet okolo. Moje skúsenosti ma pripravili na sprevádzanie po ceste plnej najrôznejších prekážok. Som tu pre deti, mladých aj dospelých, rodiny – a nie len na spektre autizmu.“

Čo robím?

individuálne poradenstvo

Ponúkam terapeutický priestor, čas a sprevádzanie v rámci individuálneho poradenstva primárne pre deti a dospelých s Aspergerovým syndrómom, zamerané najmä na podporu a rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Som tu pre klientov na spektre autizmu, ale aj iných klientov, ktorí potrebujú spracovať svoje pocity a prežívanie.

poradenstvo a podpora rodičov

Ponúkam konzultácie pre rodičov detí na spektre autizmu. Pokiaľ vnímate špecifiká vo vývine svojho dieťaťa, chcete podporu a pomoc pri nastavení prístupu k dieťaťu, chcete sa poradiť, nechať usmerniť alebo inšpirovať, obráťte sa na mňa. Nájdeme spolu stratégie, ktoré rešpektujú možnosti rodiny a potreby každého člena rodiny.

vzdelávanie pre školy

Ponúkam vzdelávacie semináre pre školy a pedagógov pracujúcich s deťmi na spektre autizmu, so zameraním na problematické situácie vyskytujúce sa v školskom prostredí. Ako špeciálny pedagóg som 12 rokov pracovala s deťmi na spektre autizmu v školskom prostredí. Zo školstva som odišla, no chcem pomáhať školám myslieť inak.

Náš podcast o neurodiverzite: Aneta & Kristína

Kristína Převrátil Alexy

Železničiarska 13, Bratislava
kristina [a] theparents.sk
+421 903 925 777
instagram / facebook

Porozprávajme sa o Aspergerovom syndróme a vzdelávaní mimo školského systému!

Som sociologička a živí ma marketing resp. skôr to, čomu hovoríme tvorba významu. Som Aspergerka a môj syn tiež. Vzdeláva sa samoriadene, mimo štandardný školský systém – a darí sa mu. Preto v Prímerí ponúkam poradenstvo o homechoolingu a unschoolingu: praktické kroky aj podporu pri zvládaní nových ciest vo výchove a vzdelávaní. Pri konzultáciách vychádzam z odžitých skúseností našej rodiny a komunity rodín okolo nás, ale aj z môjho sociologického zázemia a štúdia literatúry a výskumov, keďže neurodiverzita je moja vášeň. Konzultácie ponúkam v spolupráci s mojim mužom, rovnako sociológom, ktorý sprostredkuje pohľad partnera a otca.

PORADENSTVO K UNSCHOOLINGU A HOMESCHOOLINGU

Porozprávajme sa spolu o opúšťaní štandardného školského systému. Či je to homeschooling alebo ešte slobodnejší unschooling, dôležité je hľadať a nachádzať tú najlepšiu cestu pre vás, vaše dieťa a rodinu. Hľadajme spolu zmysluplnú výchovu a vzdelávanie, radosť a sebanaplnenie. Ak má vaše dieťa silné záujmy, výraznú osobnosť a škola ho brzdí, môže byť iná forma vzdelávania ideálna.

KONZULTÁCIE O ASPERGEROVOM SYNDRÓME

Mám Aspergerov syndróm a 40 prežitých rokov, ktoré ma veľa naučili. Nasmerujem vás k porozumeniu potrieb vašich blízkych na spektre autizmu, inšpirujem k hľadaniu životného štýlu, ktorý rešpektuje vaše skutočné potreby. Tie sú často v rozpore s kultúrne zaužívanými predstavami o tom, čo “sa má”, a preto nám treba ostrejšie lakte a vytrvalosť. Som tu, aby som podporila a posilnila.