čo znamená prímerie

Nerobím si ilúzie o dokonalom svete bez konfliktov a bojov, ale verím v silu prímeria. Prímerie je pre mňa čas a priestor, v ktorom skladáme zbrane a nachádzame nadhľad, odľahčenie a jasnejšie vidíme svoje možnosti.
individuálne poradenstvo

Ponúkam terapeutický priestor, čas a moje sprevádzanie v rámci individuálneho poradenstva pre deti a dospelých s Aspergerovým syndrómom, zamerané najmä na podporu a rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Som tu pre klientov na spektre autizmu, pre ich rodičov, súrodencov, ktorí potrebujú spracovať svoje pocity a svoje prežívanie, ale aj pre každého človeka, ktorý hľadá svoje prímerie vo vzťahu k sebe, k druhým ľuďom a k svetu.

podpora v domácom prostredí

Ponúkam špeciálnopedagogické poradenstvo realizované priamo vo vašej rodine. Podpora celej rodiny je základom pre úspech každého jej jednotlivca. Pokiaľ vnímate špecifiká vo vývine svojho dieťaťa, chcete podporu a pomoc pri nastavení prístupu k dieťaťu, chcete sa poradiť, nechať usmerniť alebo inšpirovať, pokojne sa na mňa obráťte. Budeme spolu hľadať stratégie, ktoré budú rešpektovať nastavenie a možnosti rodiny a zároveň potreby každého člena rodiny.

poradenstvo pre školy

Ponúkam špeciálnopedagogickú podporu pre školy vo forme poradenstva cieleného na konkrétne problematické situácie vyskytujúce sa v školskom prostredí. Ako špeciálny pedagóg som 12 rokov pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra v školskom prostredí. Zo školstva som odišla, no chcem pomáhať školám myslieť inak. Na mieste podporím váš tím pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Porozprávajme sa!
Aneta Rabadová

Železničiarska 13, Bratislava
aneta [a] primerie.sk
+421 915 040 197
instagram
facebook

Sprevádzam na ceste k prímeriu. K zloženiu zbraní, ktorými mieriš sám na seba, ľudí a svet okolo. Moje skúsenosti ma pripravili na sprevádzanie po ceste plnej najrôznejších prekážok. Som tu pre deti, mladých aj dospelých, rodiny – a nie len na spektre autizmu.

Som špeciálna pedagogička a profesionálne som sa venovala najmä deťom s autizmom alebo Aspergerovým syndrómom a ich rodinám I učiteľka v triede pre deti s autizmom I špeciálna pedagogička v Centre špeciálnopedagogického poradenstva I zástupkyňa riaditeľky školy I vedúca tímu materskej školy. Aktuálne prechádzam psychoterapeutickým výcvikom v Kognitívno-behaviorálnej terapií pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. Pracujem pod supervíziou KBT psychoterapeuta Mgr. Romana Pešeka, ktorý spolupracoval s českým Národným ústavom pre autizmus v Prahe.